Sajt izgradilo Breve

Aj Karmela


 Strofa 1:
 (4/4 takt)

 Cm   |   |   |  G  | | |
 Mi smo protiv ugnjetača

 Cm  |  |  |  G  | | |
 I njihovih pomagača

 Refren 1:
 (3/4 takt)

 Cm  |  |  B
 Legionara i fašista

 | |  Gis
 Aj Karmela

 | |  G  |  |
 Aj Karmela

 Cm  |  |  B
 Legionara i fašista

 | |  Gis
 Aj Karmela

 | |  G  |  |
 Aj Karmela

 Strofa 2:
 (isto kao prva)

 Želja nam je samo jedna
 Da fašista više nema

 Refren 2:
 (malo drugačije brojanje, svugde 3/4,
 osim na B akordima, gde je 4/4)

 Cm  |  | B
 Mi nemamo avione

 |   |  |  Gis
 Fantomke i kamione

 | |  G  |  |
 Aj Karmela

 Cm  |   |  B
 Nestaje vam policije

 |   |   |   Gis
 Hladan vetar poljem brije

 | |  G  |  |
 Aj Karmela

 Strofa 3:
 (isto kao prva)

 Ne mogu nam kule ništa
 Ni oluja ni Siniša

 Refren 3:
 (isto kao prvi)

 Gde se ova pesma čuje
 Aj Karmela
 Aj Karmela
 Tamo srce pobeđuje
 Aj Karmela
 Gde se ova pesma čuje
 Aj Karmela
 Aj Karmela
 Tamo srce pobeđuje
 Aj Karmela
 Gde se ova pesma čuje
 Aj Karmela
 Aj Karmela
 Tamo srce pobeđuje
 Aj Karmela