horkestar

Sajt izgradilo Breve

Horkestar - pitanja

može li se hor samoorganizovati izvan škola, crkava i KUD-va?

može li hor okupiti i antisluhiste?

može li hor da bude kritičan, a ne samo prigodan?

može li hor poništiti hijerarhijsko-profesionalnu podelu i samoproizvesti dirigente i kompozitore?

može li se hor samofinansirati?

može li hor obnoviti utopijske procese "kolektiva novih formi"?

može li horska muzika slobodno negovati različita nasleđa popularne kulture, od recitala i šansone, do hard-core-a i …?

može li se hor baviti i (samo)edukacijom i različitim oblicima društvenog aktivizma?

može li se hor baviti razvijanjem političke svesti kroz razbijanje građanskih predrasuda?

može li se hor baviti razbijanjem političkih predrasuda kroz razvijanje građanske svesti?

može li hor prevazići podrazumevajuće pripadanje muzičkoj umetnosti i ući u vizuelni i scenski eksperiment?

može li hor nastupati van akademskih prostora?

može li hor preskočiti lokalna kultur-pasivistička pravila i dokazati se u internacionalnim okvirima?

dalje >>