horkestar

Sajt izgradilo Breve

Horkestar - tekstovi

Pesma izgradnje

aranžman: Zoran Petrović

Jaka volja i mišići
Dižu se u borbi toj
Zemlju ćemo celu dići
Hajde druže sad u stroj.

Ruke rade, srca gore,
Svud se pesma ori sad,
Srp i čekić nama tvore,
čvrsti zbor i miran san.

Radi, radi, gradi, buši struži, ori,
Kopaj, snagu daj,
U lepoti nek se pruži,
Rascvetani zavičaj.

Čvrsta ruka stvara čuda,
Čuda stvara zdravi um,
snagom volje niču svuda,
fabrika, pruga i drum.

Naše čudo već se zbiva,
I pretvara noć u dan;
San će biti java živa,
A sva java kao san.

Radi,
radi, gradi, buši, struži, ori,
Kopaj, snagu daj,
U lepoti nek se pruži,
Rascvetani zavičaj.