horkestar

Sajt izgradilo Breve

Horkestar - tekstovi

Početak bune na dahije

Libreto za nacionalnu operu

Napisali: Živojinović, Milojević i Ilić, prema Filipu Višnjiću.

PRVI ČIN.

Aganlija
(bas).

Ah Turci sad
Ah kakav jad! (bis)

Kučuk Alija
(bas).

Nebeski sjaj
Kazuje vaj

Ah pada noć
Prolazi naša moć! (bis)

Starac Foča (od stotinu leta)
(najtanji altino).

Ah Turci sad
Ah kakav jad
Došo je kraj
Ah kakav vaj!
Propade car
Ja patim star!

Ah Turci sad
Ja patim mlad! (bis)

Zulejka (na strani)
(alt).

Znak neba tog
Poslo je Bog. (bis)

Poslo je Bog
Znak neba tog!

Mula Jusuf
(bas, sve su dahije basovi).

Ah Turci sad
Ja patim mlad! (bis)

Zulejka (na strani)

Ah kako pati srdašce moje
Ah kako misli na srce tvoje,

Šta radiš sada
Ja patim mlada. (bis)

Ah moj Milinko
Dični srpski sinko!
Ah moj Milenko
Mog srca senko!

Ah sada, ah sada
Ja patim mlada! (bis)

Hor Turaka
(sve tanki glasovi i silno piskavi).

Ah braćo sad
Svak pati mlad. (bis)

Zulejka (na strani).

Neka te čuva Bog
Sunašce žića mog!
Neka te čuva, čuva Bog!

Starac Foča.

Jad steže grud
Svuda je stud.

Ah sad, ah sad
Ja patim, patim mlad. (bis)

Hor.

Reci nam sad
Šta ja da činim mlad! (bis)

Ublaži srca jad!

Starac Foča.

Uprave bolje dajte maj
Inače biće svima vaj!

Majka Arapka (svom detetu)
(visoki sopran).

Ah moja nado
Ti patiš mlado! (bis)

Dete Arapče
(alt. Bobićeva).

Njeno sam vozljubljeno čado
Ah ja patim, patim mlado! (bis)

Fočić Mehmed Aga
(bas-bariton. Holodkov iz Fausta).

Ne braćo ne
To nije tačno sve!
Ne braćo sad
Ma da on pati mlad
Ne slušajte mu glas
To nije dobro za nas
Ne slušajte mu slog
Da ne da, ne da Bog!
Ne braćo, hoj!
Bolje u krvav boj!

(Na strani).

Ah Zulejka bajna!
Ah kako je sjajna!

Hor Turaka.

O braćo, braćo hoj
Hajd u krvav sada boj.
O braćo, braćo hoj
Pođimo brzo mi u boj.

(Odlaze).

Zulejka (na strani).

Ah jad, ah teški jad
On pati, pati mlad. (bis)

Hor derviša.

Sad pijmo, pijmo mi
Šerbet u čaši bajno vri
Sad pijmo, pijmo, pijmo mi,
Mladost u šerbetu zri.

Šerbe je turskom srcu nad
Sad pijmo, pijmo ko je mlad! (bis)

(Zavesa).*

* Nije nam bilo moguće dobaviti i ostala četiri čina. Toliko samo znamo da u petom činu gore turski hanovi. Handžija – Cincarin peva jednu divnu pesmu, punu orijentalske histerije i misterije.

Njen početak glasi:

Ah grozni stiže dan
Gori mi han,

Tuga i jad
Ja patim, patim mlad (bis)

Ah strašna, strašna
Strašna je njena moć
Strašan je Bog
Ubio srca mog.

Ah sad, ah sad
Ja patim, patim mlad! (bis)

Tekst: Stanislav Vinaver
Muzika: Luka Stanisavljević
Aranžman: Marija Balubdžić